Login

Retningslinjer

Offentlig

Husk på, at når du skriver noget på AVIDA, så er det offentligt tilgængeligt. Det betyder, at din familie, venner, forældre, børn og chef i realiteten kan læse det du skriver. Du kan dog stille anonyme spørgsmål og skrive anonyme svar.

Personlige oplysninger

Som nævnt før, så er alle spørgsmål og svar offentlig tilgængelige. Det vil derfor være en meget dårlig idé, at skrive sin adresse, sit telefonnummer, sit CPR-nummer og andre sensitive oplysninger. Hold disse for dig selv. Dette gælder også andre personer - Det er forbudt at udlevere personlige oplysninger (inkl. telefonnumre og e-mail adresser) på andre personer uden deres samtykke.

Høflighed

Ifølge vores undersøgelser, er der endnu ingen der er døde af, at være høflig. AVIDA er en platform hvor man kan skrive om stort set alt. Det betyder, at der er mange forskellige mennesker og mindst lige så mange forskellige holdninger, erfaringer og meninger. Selvom man er uening i et svar, en kommentar eller andet - så kan man stadig godt svare på en høflig måde. Hvis du føler dig provokeret, trådt på eller vred - så tænk dig alligevel godt om inden du svarer, idet et sådant svar sjældent bliver godt.

Hold fokus på det oprindelige emne

Det gør ikke noget, at der diskuteres på kryds of på tværs. Hvad der dog er vigtigt er, at det omhandler det oprindelige emne. Hvis spørgsmålet omhandler en Ferrari - så lad vær med, at dreje spørgsmålet, således i til sidst diskuterer om relativitetsteorien.

Bliv ikke personlig

Det er helt fint, at være uenig. Men bare fordi at du synes, at Lionel Messi er verdens bedste fodboldspiller, så er andre ikke nogle "fede svin", fordi de synes, at Christiano Ronaldo er den bedste i verden. Argumenter for dine synspunkter, hold den gode tone og lær af hinanden.

Diskrimination

Det er ganske enkelt ikke tilladt på AVIDA, at håne, drive hetz eller nedgøre f.eks muslimer, jøder, kristne eller andre folkeslag og bestemte grupper af mennesker pga. race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering. Der skal være plads til alle.

Links

Affiliatelinks og henvisningslinks er ikke tilladt på AVIDA. Du kan henvise til eksterne hjemmesider, så længe disse er relevante for det pågældende spørgsmål og/eller svar.

Brugernavne

Brugernavne må ikke være en webadresse eller direkte eller indirekte reklame for et produkt eller et site.

Profil- og coverbilleder

Det er naturligvis ikke tilladt, at uploade pornografiske og racistiske billeder - hverken som profilbillede eller som coverbillede.

Reklame

Spørgsmål og/eller svar hvis eneste formål er, at reklamere for andre produkter eller sider, bliver slettet. Brugeren kan i grove tilfælde også blive permanent slettet.

Andet

AVIDA forbeholder sig retten til at slette og/eller redigere i alt indhold der uploades.